Förtroende är vår ledstjärna

Effektiv ekonomiförvaltning börjar med ett gott samarbete — och kräver ett gott förtroende. Vår målsättning är att alltid känna våra kunder som våra egna fickor.

Om oss

Vi har redskapen och erfarenheten att styra dig mot framgång — när och var som helst.

Med hjälp av våra molnbaserade tjänster kan du själv både följa din ekonomi och styra den mot framgång oberoende av plats och tid.

Ekonomiadministration

Din ekonomiförvaltning tar vi gärna hand om som en helhet eller i specifika delar i samråd med din organisation. Vi skräddarsyr gärna en lösning specifik för dig. Våra tjänster innehåller bokföring, redovisning, rapportering, koncernredovisning, Ekonomichefs- och Controller-tjänster samt löneadministration och HR. Vi hjälper dig att utveckla din administration och att undvika blindskär.

Sonja Kangas
Sonja Kangas
Verkställande direktör

Fastighetsadministration

Vi sköter hyresadministrationen samt all annan löpande administration för dina fastigheter eller lägenhetsinnehav. Vi är proffs på övergripande förvaltning och rapportering av fast egendom både i Finland och utomlands. Ta kontakt, så kartlägger vi dina behov.

Robert Laurent
Robert Laurent
Kundchef, MSc Econ.

Stiftelsetjänster

Våra tjänster för stiftelser gör det möjligt för er i stiftelsen att fokusera på att uppfylla stiftelsens syfte medan tar vi tar hand om stiftelsens löpande administration i den utsträckning ni önskar och ser till att de särskilda krav som ställs på stiftelsens förvaltning uppfylls. Planerar du grunda eller ombilda en stiftelse? Vi finns här som rådgivare och resurs.

Mia Bengts
Mia Bengts
Legal Counsel, MSc Econ., Master of Laws

Företagsadministration

Vill du utveckla styrningen av ditt företag? Är du på väg att grunda ett nytt företag? Behöver du rådgivning i anknytning till budgetering eller rapportering? Är du i behov av en professionell värdepappersredovisning? Låt oss hjälpa dig sätta kursen rätt.

Mikko Eteläaho
Mikko Eteläaho
Kundchef, MSc Econ. och EBR

Rådgivning

Behöver du goda råd? Vi erbjuder rådgivningstjänster i anknytning till tillväxt och finansiering av rörelsekapital, värdering av bolag och affärsverksamheter samt företagsaffärer. Vi hjälper dig även med företagsbesiktning och sköter om kommunikation med investerare, skatterådgivare och jurister.

Jan Haglund
Jan Haglund
Styrelseordförande, kundchef, MSc Econ.

Internationella tjänster

Har du kastat ankar i flera hamnar? Våra tjänster inkluderar både rådgivning i hur man grundar och styr filialer och dotterbolag i Finland. Vi hjälper dig att ta hand om internationella ärenden i anknytning till juridiska enheter i Finland, löneadministration och HR, beskattning och kommunikation med alla relevanta myndigheter. Vi är vana med att rapportera tidsenligt till utländska moderbolag enligt deras specifika krav.

Sonja Kangas
Sonja Kangas
Verkställande direktör

Skräddarsydda lösningar

Letar du efter något annat? Ta kontakt, så skräddarsyr vi en lösning som passar just dig.